Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku jest autorem i realizatorem projektu ,,Helping Hand – Pomocna dłoń’’ w ramach Europejskiego Programu Erasmus plus – akcja KA1,,Mobilność kadry edukacji szkolnej’’." alt="" />

Wniosek projektu ,,Helping Hand – Pomocna dłoń’’ został wysoko oceniony (92 punkty na 100) i uplasował się na 49 pozycji. Jedynie 159 z 740 złożonych w bieżącym roku wniosków zostało zatwierdzonych do realizacji przez Narodową Agencję.

Projekt będzie trwał od 1 września 2018 do 31sierpnia 2020, a jego budżet wyniesie 12884 Euro.

Priorytetem SP1 jest przekonanie, że szkoła powinna dbać o rozwój wszystkich dzieci niezależnie od ich warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych czy też emocjonalnych. Dlatego też, już na etapie tworzenia projektu pod uwagę wzięto wsparcie, którego należy udzielić uczniom w ich wszechstronnym rozwoju oraz możliwość otoczenia szczególną opieką tych, których sukcesy w nauce zależą od adekwatnej i dostosowanej do ich potrzeb pomocy. Projekt ”Helping Hand” stworzony został z myślą o uczniach o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzicach. Głównymi adresatami działań będą uczniowie klas 1-3, którzy napotykają pierwsze trudności od samego początku swojej przygody z edukacją.

Realizacji projektu podjęło się czworo nauczycieli: p.Maja Grubecka, p.Ewa Kamińska, p.Anna Łączyńska oraz. p.Ewa Wilczyńska. Panie te, posiadają umiejętności i kwalifikacje zgodne z podstawowymi założeniami projektu, niezbędnymi do jego funkcjonowania oraz przede wszystkim otwartość na nowe metody pracy z uczniem i chęć wzbogacania własnego warsztatu pracy.

Projekt zakłada realizację trzech mobilności zagranicznych, których celem będzie wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez udział w szkoleniach metodycznych. Szkolenia te odbędą się w krajach Unii Europejskiej: Hiszpanii, Włoszech i na Malcie.

Udział w projekcie to dla szkoły możliwość podniesienia jakości pracy oraz nawiązania współpracy międzynarodowej. Dla uczestników zaś, szansa na zadowolenie i przyjemność z nauki.

Koordynatorzy projektu

Maja Grubecka oraz Ewa Wilczyńska

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony