Zapraszam uczniów objętych terapią logopedyczną i ich rodziców do wspólnej zabawy z wykorzystaniem poniższych propozycji.                                                                                                             Nina Turek

 

 1. Kreatywne ćwiczenia, które pokocha Twoje dziecko https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q:  
 2. Igloo – bajka logopedyczna  https://www.youtube.com/watch?v=BxJvMSqVNGk&t=72s
 3. Trzy łosie- bajka logopedyczna  https://www.youtube.com/watch?v=ZXIta708SnQ&t=84s
 4. Rusz Językiem Elza - ćwiczenia oddechowe dla dzieci https://youtu.be/oRRZIjy2Fr0
 5. Ćwiczenia logopedyczne – Biedronka https://youtu.be/CstdDmYcEMY

10 zasad profilaktyki logopedycznej dla rodziców:

 1. „Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
 2. Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych, w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.
 3. Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.
 4. Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj „granice”.
 5. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym – naucz je obcować z książkami i dbaj o nie.
 6. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
 7. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
 8. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro-i makroelementy.
 9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.
 10. Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia
 

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca w sobie:

Językoznawstwo        

 Ortodoncję                      Audiologię        Psychiatrię

           Foniatrię                            Neurologię

 

Terapia logopedyczna w naszej szkole opiera się na:
- usprawnianiu narządów aparatu artykulacyjnego,
- ćwiczeniach oddechowych,
- uwrażliwianiu słuchu fizycznego,
- usprawnianiu słuchu fonematycznego,
- modyfikacji nieprawidłowego połykania,
- wywoływaniu brakujących głosek lub korygowaniu nieprawidłowo brzmiących,
- utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
- usprawnianie rozumienia mowy u dzieci z deficytami,
- wzbogacaniu słownictwa dzieci,
- nauce poprawnego budowania wypowiedzi prostych i złożonych,
- wdrażaniu do poprawnego konstruowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym,
- niwelowaniu nieprawidłowej wymowy o podłożu środowiskowym,
- usprawnianiu myślenia przyczynowo - skutkowego.

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój dziecka  jest wykrycie we właściwym czasie i usunięcie  nieprawidłowości związanych
z komunikacją językową. Skutkiem  zaniedbań wad wymowy mogą być przede wszystkim problemy szkolne, a mianowicie trudności w nauce pisania
i czytania, popełnianie błędów ortograficznych, trudności z rozumieniem dłuższych tekstów.


Dziecko z wadą wymowy:
- czuje się odrzucone, gdy jego mowa nie jest w pełni rozumiana przez otoczenie
-rzadko wypowiada się, bywa nieśmiałe, izoluje się od innych, gorzej nawiązuje kontakty koleżeńskie
-ma obniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości
-niekiedy rezygnuje z ulubionych zajęć, nie uczestniczy w nich, nie rozwija zdolności, talentów
- boi się wystąpień publicznych, nie lubi lub boi się występować na forum klasy,
- wada wymowy ciągnie się za dzieckiem całe życie , utrudniając również niekiedy życie dorosłe, gdzie człowiek rezygnuje z wyboru niektórych zawodów typu: aktor, dziennikarz czy nauczyciel.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony